Een fiets die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een verwaarloosde toestand verkeert, en een geringe economische waarde heeft.

Fiets die op een openbaar terrein gestald staat en door zijn oorspronkelijke eigenaar is achtergelaten zonder dat die de bedoeling heeft deze ooit nog op te halen en te gaan gebruiken